Privacyverklaring

1. Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Hun contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Voor deze of andere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze site nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Het is niet mogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:

Lenk Seafood Services GmbH
Rathausstr. 28 22941 Bargteheide

Telefoon: +49 4532 288080

E-mail: info@lenk-seafood.de

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Het intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en
hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anthemen_Links/anschrift_links-node.html.

Informatie, blokkeren, verwijderen

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan, alsmede het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze data. Voor deze of andere vragen over persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

 

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige websites maken gebruik van zogenoemde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenoemde ‘sessie cookies’. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies geven ons de mogelijkheid om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijvoorbeeld winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Hoe de andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, wordt afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenoemde server logbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Browser type, browser versie, besturingssysteem, verwijzende URL hostnaam van de benaderende computer, Tijd van het server verzoek en IP-adres. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.